Privacybeleid

Art2nt hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Het kan voorkomen dat wij u om enkele gegevens vragen. Als u of uw organisatie informatie aan wil vragen, zullen wij gegevens zoals uw naam en e-mailadres etc. moeten vastleggen. Deze gegevens zijn voor Art2Print nodig om uw aanvraag correct te kunnen verwerken.

Persoonlijke gegevens die u aan Art2Print verstrekt, worden op zorgvuldige wijze door Art2Print verwerkt. Art2Print zal deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden verkopen of anderszins beschikbaar stellen, behalve indien daartoe verplicht op grond van de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een andere overheidsinstantie. Binnen Art2Print kunnen deze gegevens wel uitgewisseld worden voor onder meer marketing- en promotionele doeleinden van Art2Print. Indien u geen prijs stelt op informatie afkomstig van Art2Print, dan kunt u dit aangeven aan de verzender van deze informatie (“opt-out”).

Art2Print kan op haar websites gebruik maken van cookies. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die via uw browser worden verzonden naar uw computer. Door middel van deze cookies kan Art2Print anonieme informatie verkrijgen over het bezoek aan de website van Art2Print. Art2Print zal deze informatie voornamelijk gebruiken om de websites zoveel mogelijk aan de wensen van bezoekers aan te passen. Art2Print zal cookies nooit gebruiken om informatie van uw computer te halen die niet met de cookies is meegezonden. Cookies kunnen tevens gehanteerd worden om het gebruik van de websites voor u efficiënter en gemakkelijker te laten verlopen. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kunt u dit eenvoudig instellen in uw browseropties. Het niet accepteren van cookies kan er echter toe leiden dat de websites niet (volledig) meer toegankelijk zijn. Tevens kan het niet accepteren van cookies ertoe leiden dat de website van Art2Print niet (optimaal) zal functioneren.

Art2Print ontwikkeld Android Applicaties (Live wallpapers) in eigen beheer. Alle gebruikte beelden zijn eigendom van Art2Print. Verspreiden van door u aangeschafte applicaties van Art2Print is niet toegestaan. Art2Print is niet verantwoordelijk voor het mogelijk niet goed werken van een applicatie op uw smartphone. Alle applicaties (live wallpapers) worden door Art2Print zowel in huis getest als door een aantal testers welke actief zijn in de Art2Print Google+ community.

Alle beeldmateriaal (foto’s) van de portretten blijven eigendom van Art2Print en er kunnen hieraan door derden geen rechten worden ontleend.

Copyright (C) Art2Print.